2. august 2008

Award


Jeg har fått en award fra Therese, og takker for den. Det er noen uker siden, men det forsvant litt i glemmeboken...

The rules for this award:
1. The winner can put the logo on her blog.
2. Link the person you received your award from.
3. Nominate at least 7 other blogs.
4. Put links of those blogs on yours.
5. Leave a message on the blogs of the girls you've nominated.

Jeg sender awarden videre til:

AnitaT
Anita Hagen
Åshild
Daniel
MaritO
Mona Evy
AnitaL

Ingen kommentarer: